Rozlicz się już teraz!

Koniec rozliczania za dzierżawę Nastał już luty i co się z tym wiąże mineło już rozliczenie z przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Wszyscy wypisujący PIT-28 …